Wie goed doet, goed ontmoet?

AMSTERDAM, 11 DEC. Geheel in de stemming van het Sinterklaasfeest, verblijdde de Duitse centrale bank, de Deutsche Bundesbank, vorige week donderdag de Europese geldmarkten door geen veranderingen aan te brengen in de officiële Duitse rentetarieven.

Twee dagen daarvoor had de Bundesbank met de prijsstelling van de nieuwe Repo-tender (de Duitse tegenhanger van onze speciale beleningen - kortlopende liquiditeitssteun van DNB in de vorm van vaste voorschotten tegen marktrente - de toon gezet voor speculaties over een mogelijke verhoging van het Lombardtarief, dat met 9,25 procent de bovengrens van het Duitse daggeldtarief bepaalt. Het tarief van deze Repo-tender was gelijk aan de Lombardrente. De Bundesbank streeft naar enige afstand tussen de tarieven voor de Repo-tenders en de Lombardrente. De impact van de Repo-tender op de tarieven voor de langere termijnen op de geldmarkt was fors. Interbancair geld in Nederland steeg mede als gevolg hiervan tot 9,7 procent.

Toen donderdagmiddag kort na afloop van het tweewekelijkse beraad in Frankfurt de witte rook uit de schoorsteen van de Bundesbank kringelde, en de verlossende mededeling 'keine Zinsänderungen' was uitgesproken, reageerden de geldmarkten met een rentedaling. Vrijdag noteerde driemaands interbancair weer circa 9,55 procent.

De vraag rijst of: wie goed doet, ook goed ontmoet? Uit een toelichting van Bundesbankpresident Schlesinger op de beslissing van de Bundesbank om de tarieven niet aan te passen, kan worden opgemaakt dat de Bundesbank daarover zo toch haar twijfels heeft. De inflatie-ontwikkeling stemt tot nadenken en alle middelen moeten worden ingezet om de loonstijging te beteugelen.De Bundesbank komt op 19 december van dit jaar voor het laatst bijeen. Verwacht wordt dat voor het jaareinde de Bundesbank niet meer zal ingrijpen in de rentesfeer.

De Nederlandse daggeldrente stond de afgelopen week onder opwaartse druk. Niet alleen de ontwikkelingen in Duitsland droegen daaraan bij, maar zeker ook een relatief krappe geldmarkt. De banken werden gedwongen in te teren op de besparingen die waren gerealiseerd op het contingentsverbruik (contingent: het bedrag waarvoor de geldmarktpartijen in een driemaands periode gemiddeld per dag een beroep op DNB kunnen doen tegen voorschotrente). Bedroeg deze vorige week nog twee punten, maandag was in feite sprake van een ontsparing met 1 punt. Het verbruik bedroeg 51,4 procent, terwijl 50,5 procent van de contingenstperiode was verstreken. De Nederlandsche Bank zorgde voor enige verlichting, door het tarief op de nieuwste speciale belening maandag ongewijzigd vast te stellen op 9 procent.

Bron: NMB Postbank Groep