Verzoek aan vissers om hulp Rara-zaak

GROOTSCHERMER, 11 DEC. Het landelijk team dat de door de actiegroep RaRa geclaimde bomaanslagen op de woning van staatssecretaris Kosto en het ministerie van binnenlandse zaken onderzoekt vraagt sportvissers in Alkmaar en omgeving om medewerking.

De besturen van regionale visverenigingen zullen op verzoek van het team brieven aan hun 4.000 leden laten zenden. In de brief vraagt de politie de vissers om informatie over opvallende gebeurtenissen rond Grootschermer tussen begin september en medio november. Vissers die na 1 september nabij Grootschermer geweest zijn, wordt gevraagd zich te melden bij de rijkspolitie in Ursem. Zij zullen worden ondervraagd door leden van het landelijke team. Grootschermer ligt in een waterrijk gebied, dat door veel sportvissers op ongebruikelijke tijden wordt bezocht. De politie hoopt dat de sportvissers zich "ongewone' dingen herinneren.