Stappen fiscus tegen zestig bedrijven wegens fraude WIR-subsidie

DEN HAAG, 11 DEC. De Belastingdienst zal juridische stappen ondernemen tegen zestig grote bedrijven die met de investeringssubsidie WIR hebben gefraudeerd. Uit een onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat na het beruchte WIR-weekeind van eind februari 1988 in totaal voor circa 2,2 miljard gulden aan investeringen onjuist is aangemeld; op die manier heeft het bedrijfsleven ten onrechte een bedrag van bijna 270 miljoen gulden geclaimd.

Het ministerie van financiën heeft het onderzoek van de Belastingdienst vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De parlementariërs hebben geschokt gereageerd op de onderzoeksresultaten. Th. Vreugdenhil (CDA) is vol lof over de kwaliteit van het onderzoek en “zeer verbaasd” over de omvang van de fraude. W. Vermeend (PvdA) eist een “keihard vervolgingsbeleid van de fraudeurs”. De fractie van D66 wil nog voor het Kerstreces de betrokken bewindslieden - minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort (beiden financiën) en minister Andriessen (economische zaken) - over de WIR-kwestie aan de tand voelen. Na het roemruchte WIR-weekeind van 27 februari 1988 is de directie grote ondernemingen van de belastingdienst met onderzoek begonnen waarbij de boekhouding van ongeveer 5.500 bedrijven is gecontroleerd. Eind februari rees snel het vermoeden dat veel bedrijven in de boeken met de data van investeringen hadden geknoeid. Uit het onderzoek van de belastingdienst blijkt nu dat zestig bedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan "anti-datering'. Dat deze delicten pas na bijna vier jaar kunnen worden aangepakt hangt samen met de verrekeningstechniek van de WIR. De 12,5 procent WIR-premie wordt verrekend met de verschuldigde vennootschaps- of inkomstenbelasting. Een onderneming meldt de investering direct aan, maar de afrekening kan pas jaren later plaatshebben.