Senaat akkoord met "brede herwaardering'

DEN HAAG, 11 DEC. De Eerste Kamer heeft gisteren morrend haar fiat gegeven aan de zogenoemde Brede Herwaardering: de nieuwe fiscale behandeling van pensioenvoorzieningen zoals lijfrenteverzekeringen.

Vanaf 1 januari zal de jaarlijkse premiebetaling bij een lijfrentepolis niet langer tot een maximum van ruim 17.000 gulden fiscaal aftrekbaar zijn, maar tot een maximum van 5.000 gulden per persoon. Kan men aantonen dat dit onvoldoende is voor een redelijke oudedagsvoorziening, zoals bijvoorbeeld in het geval van een pensioenbreuk, dan mag men meer geld in minder brengen op de belastingen.

Alle fracties in de Senaat onderschreven de doelstellingen van het nieuwe stelsel, maar hadden niet kritiek op de manier waarop staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) de nieuwe wet in elkaar heeft opgesteld.

Als men kan bewijzen dat de bij dit bedrag behorende lijfrente onvoldoende is als aanvulling op de AOW dan kan men terecht komen in de zogenoemde tweede trap van de "drietrapsraket'.

Dit betekent dat men nog eens 25 procent van het inkomen mag aftrekken voor zover dit de 50.000 gulden grens te boven gaat. Tenslotte is er de derde trap voor veertig-plussers; wie kan aantonen dat hij-zij te weinig pensioenrechten heeft opgebouwd, mag nog eens 10.000 gulden per jaar extra aftrekken.

Senator E.H. Schuyer (D66) vond deze “enorme aftrekmogelijkheid” veel te ver gaan omdat zij mensen met hoge inkomens bevoordeelt, waar de kleine spaarder niet meer dan 5.000 gulden mag aftrekken. De staatssecretaris legde deze kritiek naast zich neer.

De Eerste Kamer was unaniem slecht te spreken over de kundigheid van de bewindsman op het gebied van het maken van wetten. De woordvoerder van de CDA-fractie, W.F.C. Stevens, citeerde een onderdeel van een artikel uit de nieuwe wet, dat uit één zin bestaat van honderd woorden, die zelfs de knapste accountant nog zes keer moet lezen voordat hij begrijpt wat er staat. En L. Hilarides (VVD): “Kan dit wetsvoorstel de toets van behoorlijke wetgeving doorstaan? Op geen enkele wijze”.