Scholieren krijgen geen snipperdagen

ROTTERDAM, 11 DEC. Leerlingen krijgen geen snipperdagen. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil er ook niet mee experimenteren.

In een door vrijwel alle fracties ondertekende motie wijst zij een dergelijk plan van het kabinet van de hand. Alleen Groen Links voelt wel voor een experiment waarbij leerlingen twee snipperdagen krijgen die zij in de loop van het schooljaar zouden kunnen opnemen. De Kamer vreest grote problemen bij de organisatie van het onderwijs, zoals bij proefwerken en lessen die zouden moeten worden herhaald. Bovendien is zij van oordeel dat de schoolvakanties al lang genoeg zijn.