Rome: "historische stap'

ROME, 11 DEC. In de reacties in de Italiaanse pers vanmorgen overheerst de instemming met de “historische stap” van de EG, al wordt opgemerkt dat je de half-volle beker ook als half leeg kunt zien.

De belangrijkste uitkomst is het akkoord over de economische en monetaire unie, volgens de Corriere della Sera “het enige echte succes” van Maastricht. Waarschijnlijk is de uitkomst voor Rome de best-mogelijke oplossing. Het akkoord voorziet in een definitieve ingangsdatum voor de monetaire unie, iets waar Italië steeds op heeft aangedrongen, en biedt tegelijkertijd twee jaar extra adempauze als de Italiaanse overheidsfinanciën in 1997 niet voldoende gesaneerd zouden zijn voor toetreding. De krant kopt dan ook: “Italië is zeker: "Wij zullen er ook bij zijn' ”.

Het beeld dat overblijft na Maastricht is volgens de Corriere dat van een “Europa dat er in slaagt te blijven lopen ondanks de diepe ideologische verdeeldheid, aan een kant het continentale blok, aan de andere kant Groot-Brittannië.” Maar “de beperkingen van dit Europa zijn duidelijk gebleken”, aldus het blad: er bestaat bijvoorbeeld een “ongelooflijke verwarring” tussen unanieme besluiten en meerderheidsbesluiten”.

La Repubblica schreef vanmorgen dat je de uitkomst van Maastricht zowel als een half vol glas als een half leeg glas kunt zien. “Europa maakt zich op voor het einde van de twintigste eeuw met het vooruitzicht één munt te hebben, (..) een gemeenschappelijke buitenlandse politiek en defensiebeleid, geharmoniseerde sociale wetgeving en minder onevenwichtigheden tussen de rijke en de arme landen. Het is een historische omwenteling, een heroprichting van de Europese Gemeenschap 34 jaar na het Verdrag van Rome. Maar de beker kan ook half leeg lijken omdat de Europese trein in Maastricht is gearriveerd met twaalf rijtuigen en vertrekt met elf plus één, het Engelse, dat wel vastgekoppeld blijft, maar met de rem op de wielen.”

De algemene conclusie in de Italiaanse kranten vanmorgen is dat John Major het maximale resultaat heeft behaald. Geen van de grote kranten bracht de uitkomst van de top op enigerlei wijze in verband met het Nederlandse voorzitterschap, dat vaak niet eens werd genoemd.