Pessimisme over toekomst stijgt

ROTTERDAM, 12 DEC. Steeds meer Nederlanders verwachten dat de sociaal-economische situatie in Nederland zal verslechteren.

Uit een steekproef van het bureau NSS- Marktonderzoek blijkt dat 47 procent van de Nederlanders verwacht dat er in 1992 meer stakingen zullen uitbreken dan in het afgelopen jaar. Vorig jaar bedroeg het percentage dat deze verwachting uitsprak 32. Ook verwacht 47 procent van de 986 personen die werden ondervraagd dat er volgend jaar minder te besteden is: een stijging van het percentage met 5. Verder verwachten steeds meer mensen dat er meer werklozen zullen komen en dat er meer belasting moet worden betaald.