Parijs: "niet glorieus'

PARIJS, 11 DEC. “John Major behoeft niet jaloers te zijn op Margaret Thatcher, de IJzeren Dame”, schrijft het Parijse ochtendblad Le Parisien over de Britse premier die zich in Maastricht twee keer als "Mister No' liet kennen. “Elf voorop en een die volgt”, kopt Libération op haar voorpagina over het resultaat van de top van Maastricht dat in Frankrijk vanochtend zonder veel commentaar is ontvangen.

Voor Le Figaro kwam de afloop van de Maastrichtse marathon evenals voor de meeste Franse ochtendbladen te laat. Het blad betreurt in een hoofdartikel dat de staats- en regeringsleiders van de Twaalf in Maastricht geen “werkelijk debat” hebben gehouden over “de urgente problemen inzake veiligheid van alle volkeren die leven in de geografische ruimte tussen Brest en Vladivostok”. Le Figaro vindt het vreemd dat president François Mitterrand en de Britse premier, John Major, “het kennelijk niet nuttig vonden om bondskanselier Kohl en de andere Europese partners te consulteren” over de aanpak van de proliferatie van kernwapens in de Slavische republieken in de Sovjet-Unie.

Le Figaro publiceert ook een vraaggesprek met de leider van het uiterst rechtse Front National, Jean-Marie Le Pen, die de hoop uitspreekt dat de top van Maastricht op een mislukking uitloopt. Le Pen hekelt de “fédérastes” en de “anonieme, onverantwoordelijke socialistische technocraten” van de Europese Commissie. “Het Front National staat vooraan in de strijd van de patriotten tegen de installatie van dat Europa dat dodelijk voor Frankrijk zal zijn”, aldus Le Pen.

Ook Libération constateert in een analyse dat de verklaring van de Twaalf over het einde van de Sovjet-Unie niet het “uur van glorie” van de top zal blijven. De uitzondering die Londen is verleend bij de monetaire unie en het sociale hoofdstuk betekent volgens het blad dat de Britten de overige landen een voor de Gemeenschap “gevaarlijke afwijking” hebben afgedwongen. De “dramatisering” van het debat tussen Mitterrand en Major over het sociale beleid is volgens Libération mede verklaarbaar wegens de positie van Mitterrand. Het kwam de Franse president goed uit “zich als de verdediger van de rechten van de Europese werkers” op te werpen, aldus het blad.

Reacties van Franse politici waren vanochtend schaars. Het akkoord over de monetaire eenwording werd vrijwel algemeen positief begroet. Simone Veil, oud-voorzitter van het Europese parlement, zei dat in Maastricht “het best haalbare akkoord” was bereikt. De linkse socialist Jean-Pierre Chevènement, oud-minister van defensie, toonde zich gereserveerd over de afgesproken monetaire unie. Tot 1997 zal nog heel wat water onder de bruggen door vloeien, aldus Chevènement.

Het "verdrag van Maastricht' voorziet ook in een soort "Europees burgerschap' voor burgers uit EG-landen die in een ander EG-land wonen. Afgesproken is dat deze burgers zullen mogen deelnemen aan lokale verkiezingen in het land waar ze zijn gevestigd. In Frankrijk zal de kieswet moeten worden aangepast.