KLM en BA willen overleg snel afronden

ROTTERDAM, 11 DEC. KLM en British Airways hopen hun gesprekken over samenwerking binnen afzienbare tijd af te ronden. Of nog voor Kerstmis een akkoord op hoofdlijnen wordt bereikt is twijfelachtig, maar de KLM sluit het niet uit.

Dit is gisteren gebleken tijdens een informeel gesprek tussen de KLM-directie en de betrokken vakbonden. In dit overleg, dat plaats had op verzoek van de bonden, heeft de KLM laten weten dat over een aantal belangrijke zaken nog geen overeenstemming met de Britten is bereikt. Hoewel daarover door de betrokkenen geen mededelingen worden gedaan, gaan de onderhandelingen volgens luchtvaartkringen nu met name over de eigendomsverhoudingen (en dus over de winstverdeling) in een op te richten houdstermaatschappij.

KLM en BA zijn het in principe al wel eens over de zeggenschap in de op te richten holding. Deze zal op 50-50 basis worden geregeld. Beide maatschappijen krijgen evenveel zetels in het bestuur. Kwesties waarover het bestuur het oneens blijft zullen worden voorgelegd aan een raad van advies waarin BA de meerderheid krijgt. In een aantal bijzondere gevallen krijgt KLM in die adviesraad de facto een vetorecht.

Het principe-akkoord over de zeggenschap is afhankelijk van overeenstemming over de eigendoms- en winstverdeling. KLM streeft daar naar een verhouding eenderde-tweederde. BA, qua omzet tweeënhalf keer zo groot als de KLM, ging aanvankelijk uit van 80-20.

Een KLM-woordvoerder weerspreekt geruchten dat er volgende week vrijdag een extra vergadering van KLM's raad van commissarissen zou worden gehouden.