Kamer wil meer hulp Oost-Europa

DEN HAAG, 11 DEC. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland meer hulp geeft aan Oost-Europa. Het CDA is het daar mee eens, maar stemde gistermiddag tegen een motie van die strekking van het PvdA-Kamerlid Van Traa omdat het een notitie van het kabinet wil afwachten over de verhoging van het hulpbedrag. Verwacht wordt dat het kabinet over enkele weken besluiten neemt. De vraag is welke departementen moeten bezuinigen om de verhoging mogelijk te maken.

Nederland geeft nu 200 miljoen gulden per jaar aan Oost-Europa, een bedrag dat de meerderheid van de Tweede Kamer te laag vindt. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) heeft tijdens de begrotingsbehandeling twee weken geleden aangekondigd dat hij bereid is hulp te geven als staten van de uiteenvallende Sovjet-Unie voldoen aan de criteria voor hulp, waarbij wordt uitgegaan van het nationale inkomen. Minister Ter Beek (defensie) wil nagaan of er op de begroting van 1993 ruimte te vinden is voor hulp aan Oost-Europa. Voor 1992 ziet hij daartoe geen kans.

Een motie van de VVD om hulpverlening via particuliere hulporganisaties te beperken, werd door de Kamer verworpen.