Kamer schort bezoek aan Indonesië op

DEN HAAG, 11 DEC. De Tweede Kamer heeft gisteren een politiek signaal aan Indonesië gegeven door de in januari geplande reis van een zware parlementaire delegatie naar de land voorlopig niet door te laten gaan.

Of van dit uitstel afstel komt hangt af van de uitkomst van een onderzoek dat nu door de indonesische regering zelf wordt ingesteld naar de gebeurtenissen op Oost-Timor. In deze in 1975 door Indonesië bezette voormalige Portugese kolonie werd vorige maand een menigte door het leger beschoten waarbij zestig tot honderd burgers om het leven zouden zijn gekomen. Internationaal werd deze actie scherp veroordeeld. Afgelopen maandag nog sloot zich de EG-top in Maastricht bij deze veroordelingen aan.

De parlementaire delegatie onder leiding van Kamervoorzitter Deetman zou onder meer hebben bestaan uit de fractievoorzitters Brinkman (CDA), Wöltgens (PvdA) en Van Mierlo (D66) en de vice-fractievoorzitter Dijkstal (VVD). Volgens het Kamerlid D.Tommel (D66), dat vorige maand aandrong op heroverweging van het bezoek, is nu nog volstrekt onbekend wanneer de uitslag van het onderzoek door de Indonesische regering bekend zal zijn. “De vraag is ook hoe betrouwbaar het zal zijn.”