Indivers bouwt aan vliegtuigmotoren Pratt & Whitney

Eldim, gevestigd in Lomm nabij Venlo, onderdeel van de Indivers- Interturbine groep, wordt als toeleverancier van onderdelen betrokken bij de produktie van een nieuwe serie vliegtuigmotoren van Pratt & Whitney.

Het betreft uitbreiding van het oorspronkelijke PW4000 vliegtuigmotorenproject. Eldim taxeert zijn inbreng op één procent van de totale waarde van de motoren inclusief reserve-onderdelen. De totale omvang van het project wordt geschat op 70 miljard dollar. De motoren zullen tot het jaar 2010 in produktie zijn. Reserve onderdelen zullen tot het jaar 2029 worden vervaarigd. Over de gehele produktieperiode beloopt de door Eldim ontvangen opdracht ongeveer 700.000.000 dollar (omgerekend bijna 1,3 miljard gulden). Gedurende de eerste produktiejaren zal de door Eldim te verwerken omzet jaarlijks uitkomen op ongeveer 40.000.000 gulden.

Indivers werd in 1963 opgericht door B.M.W. Twaalfhoven, nog steeds meerderheidsaandeelhouder en topman van de industriële onderneming. Wereldwijd bedraagt de omzet 100 miljoen dollar. De groep heeft 1000 werknemers, waarvan 400 in Nederland.