Gemeenten willen regels kunstenaars in bijstand

AMSTERDAM, 11 DEC. Zeven grote gemeenten in Nederland willen dat er een landelijke regeling komt voor kunstenaars in de bijstand. Ze zijn tegen de beleidslijn van staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken) om kunstenaars in de bijstand als werklozen te behandelen, die passende arbeid moeten zoeken.

Dit staat in een brief die gisteren verstuurd is aan staatssecretaris Ter Veld en minister d'Ancona door de Rotterdamse wethouder van Kunstzaken, drs. Yvonne de Rijk, mede namens de wethouders en sociale diensten van Amsterdam, Den Haag, Groningen, Haarlem, Tilburg en Utrecht.

Zij reageren hiermee op een onlangs verschenen rapport van Sociale Zaken, waarin het onacceptabel genoemd werd dat sommige gemeenten speciale regels voor kunstenaars in de bijstand hanteren. Als deze exposeren en kunst maken, hoeven ze niet te solliciteren. In verschillende gemeenten, zoals Groningen en Rotterdam, worden de professionele kunstenaars begeleid om op de vrije markt te opereren.

In een overleg maandag tussen d'Ancona, de kunstenbonden en Ter Veld, liet de staatssecretaris van Sociale Zaken weten dat die praktijken afgelopen moeten zijn. Kunstenaars die niet van hun kunst leven kunnen, moeten ander werk zoeken, vindt zij. Als WVC vindt dat deze beroepskunstenaars door moeten werken, zal WVC zelf met geld over de brug moeten komen, vat F. de Haan van de Kunstenbond FNV Ter Velds standpunt samen.

De zeven grote gemeenten pleiten nu voor een aparte landelijke regeling voor kunstenaars in de bijstand, zoals die in de praktijk in deze gemeenten al werkt. Daardoor is er “zicht en controle op de inkomsten en uitgaven van kunstenaars” mogelijk en kan men eisen te stellen aan de inkomsten. “Het kan werken als een instrument om invloed uit te oefenen op de beheersing van de grootte van de beroepsgroep,” aldus de brief.

Het verbieden van het kunstenaarsschap in de bijstand, waar de regeling van Ter Veld op neerkomt, aldus de Rotterdamse wethouder, levert geen besparing op. Een landelijke regeling, met verplichtingen die getoetst kunnen worden, wel.

De beoogde landelijke bijstandsregeling betekent niet, aldus De Rijk, dat kunstenaars bevoordeeld worden ten opzichte van andere groeperingen.

De vaste kamercommissie voor cultuur die vandaag met minister d'Ancona vergadert over de inkomenspositie van kunstenaars, heeft de brief ook ontvangen.