Foto: Om de kerken heden ten dage nog vol te ...

Foto: Om de kerken heden ten dage nog vol te krijgen, is professioneel management een vereiste.

Bij de Pieterskerk in Leiden stelden ze daarom in 1988 drs. A.L. Boon aan als directeur. Sinds 1121 hoefden de priesters van de Pieterskerk maar aan het klokketouw te trekken om de kerkbanken te vullen, maar die tijd is voorbij. De Nederlands Hervormde gemeente zag allengs minder gelovigen ter kerke gaan en kwam voor ondraaglijk hoge kosten van onderhoud en restauratie te staan. Zij verkocht het gebouw daarop in 1975 aan de Stichting Pieterskerk, die zes jaar later een ingrijpende restauratie afrondde. De liefhebbers die aldus het verleden conserveerden, zagen zich vervolgens genoodzaakt de toekomst van het kerkgebouw zeker te stellen. Om de slordige vijf ton binnen te krijgen die de exploitatie jaarlijks vergt, verhuurt de stichting de kerk voor congressen, NRC's Huizingalezing (vrijdag weer), diners, beurzen, concerten en dergelijke. Daartoe beweegt Boon zich op de commerciële markt, en zo kon het gebeuren dat hij in september op de "Exposurebeurs' in de RAI - voor zakelijke evenementen - als eerste een kerk presenteerde; een pracht ambiance om aan de man te brengen, meent Boon. De contemplatieve energie is nog volop aanwezig, zegt hij. Als theoloog is Boon vertrouwd met de verkoop van niet-zichtbare dingen. Diezelfde maand nam hij zijn intrek in deze directiekamer, gevestigd in wat ooit de keuken was van de voormalige kosterswoning. Architect Kees Lau maakte er met relatief eenvoudige ingrepen een representatieve ruimte van. Boon kan zijn niet altijd even ordelijke bureau in de kast aan het oog onttrekken door de deur te sluiten. De glazen pyramide in het dak biedt uitzicht op de kerk. De glaswand zal nog worden voorzien van het logo van de stichting en het opschrift directie, hetgeen kan voorkomen dat bezoekers de deurpost aan de verkeerde kant passeren. (Tekst Hans Wammes, foto Thijs Wolzak)