EVA sluit akkoorden met Oosteuropese en drie Baltische staten

GENÈVE, 11 DEC. De Europese Vrijhandels Associatie (EVA) heeft gisteren “verklaringen voor samenwerking” ondertekend met Bulgarije, Roemenië en de drie Baltische republieken (Letland, Estland en Litouwen). De stap moet de integratie van deze landen in de Europese economie versnellen.

De samenwerking gaat minder ver als de beoogde coöperatie van de EVA met Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije, die verder gevorderd zijn met hun economische hervormingen. De EVA bestaat uit Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein.

De Finse minister Salolainen (buitenlandse zaken), fungerend voorzitter van de EVA, sprak van een “nieuw hoofdstuk in onze wederzijdse relaties.” Volgens Salolainen erkent de EVA met de samenwerkingsakkoorden de noodzaak om politieke en economische hervormingen in voormalige Oostblok-landen te steunen.

De Litouwse onderminister voor economische betrekkingen, Pogas, zei dat zijn land de onderteking van de verklaringen ziet als “een eerste stap” naar volledig lidmaatschap van de EVA. Volgens diplomaten kan de EVA voor Oosteuropese landen fungeren als “wachtkamer” voor een lidmaatschap van de EG. Dit in het licht van het onlangs gesloten akkoord tussen EG en EVA over een Europese Economische Ruimte (EER).

Het akkoord met de Baltische staten voorziet in samenwerking in zaken als importbarrières, douaneprocedures en investeringen. De akkoorden met Bulgarije en Roemenië hebben een zelfde strekking en onderstrepen ook de noodzaak om een omgeving te scheppen “die gunstig is voor privé-ondernemerschap, vrije concurrentie en economische activeit gebaseerd op marktkrachten.”

De EVA-ministers tekenden in Genève ook een akkoord met Turkije, dat voorziet in vrijhandel in veel goederen, met uitzondering van textiel en landbouwprodukten. (Reuter AP)