Europese Unie in Hoofdpunten

De EG-landen krijgen een gemeenschappelijke munt en een Europese centrale bank. Als een meerderheid eind 1996 aan bepaalde economische voorwaarden voldoet, wordt dan de stap naar één munt gezet. Zoniet, dan gaat uiterlijk 1 januari 1999 een kleinere groep landen over op één munt.

De Europese centrale bank wordt uiterlijk 1 juli 1998 opgericht.

Groot-Brittannië zal slechts deelnemen aan één munt als Britse regering en parlement akkoord gaan.

Federale doelstelling is vervangen door een neutrale omschrijving.

Besluitvorming over defensie en buitenlands beleid blijft buiten de EG-structuur en een zaak van overleg tussen regeringen.

De WEU wordt de Europese defensie-poot buiten het NAVO-gebied. Alle EG-landen mogen op termijn lid worden van de WEU.

Elf EG-landen hebben besloten afspraken te maken over arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling en werkuren. Dit is buiten het verdrag gehouden omdat Groot-Brittannië hieraan niet meedoet.

Uiterlijk 31 december 1993 komt er een nieuw fonds voor de arme EG-landen en regio's.

Integratie- en justitiebeleid blijven een zaak van overleg tussen regeringen.

Het Europese Parlement krijgt medebeslissingsrecht op gebieden waar de raad van ministers met meerderheid van stemmen besluit.