Eenwording

September 1946: Churchill pleit in Zürich voor het ontstaan van de Verenigde Staten van Europa.

1948: Oprichting van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES, de latere OESO).

5 mei 1949: Oprichting van de Raad van Europa voor samenwerking op economisch, cultureel en sociaal terrein.

Juli 1952: Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux-landen vormen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) op basis van een plan van de Fransman Monnet.

Augustus 1954: Het ontwerp-verdrag voor een Europese Defensie Gemeenschap (EDG) sneuvelt in het Franse parlement.

1955: Omvorming van het Pact van Brussel uit 1948 over defensiesamenwerking tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en de Benelux-landen tot de Westeuropese Unie (WEU), waar ook West-Duitsland en Italië zich bij aansluiten.

Maart 1957: Ondertekening van de verdragen van Rome, waarbij de zes landen van de EGKS de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenenergie (Euratom) in het leven roepen.

1959: Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Portugal, IJsland en Zwitserland vormen de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

1 juli 1967: de drie Europese Gemeenschappen (EGKS, Euratom en EEG) krijgen dezelfde instellingen, waarmee de Europese Gemeenschap (EG) een feit is.

Januari 1973: Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken treden toe tot de EG.

Maart 1979: het Europese Monetaire Stelsel (EMS) treedt in werking.

Januari 1981: Griekenland treedt toe tot de EG.

1984: Het Europese Parlement aanvaardt een ontwerp voor een Europese Unie.

December 1985: Akkoord over herziening en aanvulling van de verdragen van Rome in de vorm van de Europese Akte. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor het proces "Europa '92'.

Januari 1986: Spanje en Portugal sluiten zich bij de EG aan.

Juni 1989: Akkoord tussen de Twaalf over de eerste fase van een Economische en Monetaire Unie (EMU), die op 1 juli 1990 ingaat.

1990: Frans-Duitse voorstellen voor een Europese Politieke Unie (EPU).

December 1991: Akkoord op de top van Maastricht over nieuwe wijzigingen van de Europese verdragen. Deze voorzien in de toekomstige oprichting van een Europese centrale bank, de invoering van een Europese munt en in de totstandkoming van een Europese Politieke Unie.