Den Haag: nog zorgen

DEN HAAG, 11 DEC. Een meerderheid van de Tweede Kamer zegt in een eerste voorzichtige reactie dat zij zich zorgen maakt over het democratische gehalte van het verdrag over een Europese Politieke Unie (EPU). Waardering is er voor de totstandkoming van een Europese Monetaire Unie.

Vanmiddag zou de Kamer een eerste debat houden over de akkoorden van Maastricht met premier Lubbers, minister Van den Broek (buitenlandse zaken) en minister Kok (financiën). Van de zijde van de Kamer spreken de fractievoorzitters en niet de buitenlandspecialisten.

“Als de mogelijkheid tot democratische controle in een nieuw Europees verdrag uitblijft, zal de VVD fractie in de Tweede Kamer tegen ratificatie van zo'n verdrag stemmen”, zegt VVD-fractieleider Bolkestein in een eerste reactie op de uitkomst van de EG-top in Maastricht. Bolkestein prijst minister Kok voor het verdrag over een monetaire unie. “Kok is een uitstekende kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese commissie”, aldus Bolkestein.

Het CDA: “Gezien de beperkte manoeuvreerruimte is er een maximaal resultaat geboekt. De CDA-fractie heeft veel waardering voor de inzet van het Nederlandse voorzitterschap.” Een oordeel over de inhoud van het verdrag wilde de fractie pas later in de middag geven.

Van Traa (PvdA): “De regering heeft het weten te brengen tot een akkoord. Hulde voor minister Kok die de EMU heeft binnengehaald. Maar verder heb ik een gemengd oordeel. Maastricht heeft toch te weinig Europa opgeleverd. Er is geen evenwicht tussen aan de ene kant een sociaal en democratisch Europa en aan de andere kant één markt en monetaire unie. Wat is de mogelijkheid nog voor een sociaal beleid van de elf? Daar is geen duidelijkheid over. En wat is na Maastricht de macht van het Europese parlement?”

D66 zegt in een eerste reactie: “De fractie is tevreden over het bereikte resultaat ten aanzien van de Monetaire Unie, waar aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Ongelukkig is de fractie met de politieke uitkomst. Dit geldt met name het weliswaar verwachte maar daarom niet minder teleurstellende democratisch tekort dat slechts marginaal verminderd lijkt. Onverwacht en zeker zo teleurstellend is de besluitvorming over de sociale paragraaf.”

Euro-parlementslid Gijs de Vries (VVD) is van oordeel dat het akkoord van Maastricht de macht van de ambtenaren, vooral die van de ministeries van financiën, en van de diplomaten versterkt. “De burger komt er bekaaid af”, aldus De Vries in een verklaring. “De bevoegdheden van het Europees parlement worden op niet onbelangrijke punten uitgebreid. Dit betreft echter vooral de klassieke terreinen van het EG-optreden (met name interne markt). Op de nieuwe terreinen van binnenlandse veiligheid en EMU wordt het democratisch tekort juist vergroot.”