CDA en PvdA oneens over vervangingsfonds onderwijs

DEN HAAG, 11 DEC. CDA en PvdA zijn het niet eens over de vraag hoe het ziekteverzuim in het onderwijs kan worden teruggedrongen. Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de bevoegheden van het zogeheten vervangingsfonds in het onderwijs.

Uit dit fonds moeten vanaf augustus volgend jaar vervangers van zieke leerkrachten worden betaald. Het fonds wordt gevoed door een bijdrage van het rijk van 500 miljoen en premies van scholen. De hoogte is afhankelijk van het ziekteverzuim op de school.

De CDA'er K. Tuinstra wil het bestuur van het fonds zoveel mogelijk laten opereren als een sociaal fonds buiten het onderwijs dat ziekteverzuim controleert en zieke leraren begeleidt. Het bestuur zou moeten bepalen wanneer de school een vervanger mag aantrekken. Het toezicht op het fonds zou moeten liggen bij de Sociale Verzekeringsraad.

De PvdA houdt echter vast aan de voorstellen van minister Ritzen. Daarin controleert het schoolbestuur het ziekteverzuim. De minister van onderwijs houdt toezicht op het fonds.

Een meerderheid van de Tweede Kamer ging gisteren akkoord met de invoering van het systeem in augustus volgend jaar.