Bukman wijst kritiek Gabor op ambtenaar van de hand

DEN HAAG, 11 DEC. Minister Bukman (landbouw) heeft vanmorgen afstand genomen van de kritiek die staatssecretaris Gabor heeft geuit op medewerkers van het ministerie.

“Ik deel zijn opvattingen niet”, zei Bukman in de Tweede Kamer op vragen van het VVD-Kamerlid Blauw. Gabor heeft onlangs in een vraaggesprek met deze krant zijn ambtenaren “puur sectordenken” verweten. Volgens hem nemen ambtenaren de signalen niet op en werken ze te traag. “Toen ik de tekst in handen kreeg, heb ik de staatssecretaris gezegd dat zijn uitspraken niet verstandig waren”, aldus Bukman. Gabor, die niet bij het debat aanwezig was, besloot kort na de publikatie van het vraaggesprek een brief te sturen aan de ambtenaren op het ministerie om zijn excuses aan te bieden. Volgens Bukman horen de uitlatingen van Gabor thuis in de categorie “eens maar nooit meer”. Gabor werd vorige week, na de wekelijkse ministerraad, ook al gekapitteld door premier Lubbers die de opmerkingen “onverstandig” noemde.

Blauw wees erop dat de tekst van het interview door Gabor was geautoriseerd en diens conclusies derhalve overeind blijven. Het ministerie van landbouw zou te veel naar binnen gekeerd zijn, ambtenaren zouden voldongen feiten scheppen en ze zouden te veel tijd nodig hebben om bepaalde zaken af te handelen. Volgens Blauw is er op het ministerie een “veenbrand-achtige situatie” ontstaan.

Bukman bestreed dit. “Landbouw voltrekt zich in een brede maatschappelijke werkelijkheid. Er zijn wel eens wat defensiemechanismen, maar dat wordt nu ten goede gekeerd.” Ook bestreed hij de opmerking van Gabor dat de ambtenaren voldongen feiten scheppen. “Dat geldt niet voor zaken waarover de politieke leiding beslist.” Het verwijt dat medewerkers op het ministerie signalen niet tijdig oppakken, deelde Bukman niet. “Het vergt wel eens tijd voor je iets terugkrijgt. Dat ligt voor de hand.”

In het vraaggesprek heeft Gabor gezegd met Bukman “op een lijn” te zitten. “Die lijn heb ik hier niet bespeurd”, merkte Blauw op. De regeringspartijen CDA en PvdA mengden zich niet in het debat.