BIHCA geheel in handen Hoogovens

Hoogovens Industriële Toeleveringsbedrijven in Amstelveen is voornemens de nog niet in haar bezit zijnde 50 procent van de uitstaande aandelen van BIHCA in Winterswijk te verwerven.

Eind 1990 nam Hoogovens IT reeds een belang van 50 procent in BIHCA, dat met 60 werknemers een omzet van 7 miljoen gulden behaalt. BIHCA is gespecialiseerd in fijnmechanische bewerkingen ten behoeve van de automobielindustrie en de machinebouw.