Beleggers KNSF willen "sterke man' Swarttouw

ROTTERDAM, 11 DEC. Een groep opstandige aandeelhouders Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken (KNSF) wil dat oud Fokker-topman Frans Swarttouw orde op zaken gaat stellen bij het veel geplaagde bestuur van het even zo veel geplaagde beursfonds KNSF, ooit de trotse eigenaar van 's lands enige kruitfabriek Muiden Chemie. Als het aan de zegsman van de opstandige aandeelhouders ligt vliegt de voltallige directie en bijna de gehele raad van commissarissen de laan uit, inclusief president-commissaris oud-staatssecretaris K.H. Beyen.

KNSF verkeert in ernstige financiële problemen. Door het faillissement van de kruitfabriek Muiden Chemie, verreweg haar belangrijkste deelneming, leed het fonds vorig jaar een verlies van ruim zes miljoen gulden. Aandeelhouders KNSF liggen al jaren met directie, met commissarissen en met grootaandeelhouder de Nederlandse Staat overhoop over het te voeren beleid.

Pogingen van de opstandige aandeelhouders om het staatsbelang over te nemen, liepen deze zomer op niets uit. De toenmalige woordvoerder van de aandeelhouders, G.H. Lammeree, maakte de staat daarop voor “perfide partner” uit en repte van een enqûete bij de Ondernemingskamer naar wanbeleid. KNSF-directeur G.H. Veenhoven had er toen al schoon genoeg van en stapt eind dit jaar op.

Aandeelhouders KNSF hebben Swarttouw nu gevraagd zitting te nemen in de nog op te richten Commissie van Goede Diensten KNSF, zo bevestigt de Amsterdamse advocaat K. Vink, woordvoerder van de opstandige aandeelhouders die zeggen meer dan een kwart van KNSF in handen te hebben. “Deze commissie gaat onderzoeken of bestuur en commissarissen wel kunnen aanblijven gezien hun gevoerde beleid, en wie er mogelijk voor hen in de plaats moet komen”, aldus Vink. Volgens Vink heeft Swarttouw al een eerste gesprek gehad met een aandeelhouder en wil de vroegere sterke man van Fokker de klus wel klaren. Swarttouw was vanochtend onbereikbaar voor commentaar. Het bestuur van het administratiekantoor KNSF dat het besluit moet nemen over de benoeming van Swarttouw wil geen commentaar geven en laat de uitlatingen van Vink voor diens eigen rekening.

Vink over Swarttouw: “We zochten iemand die zijn mannetje kan staan. Want hij krijgt iemand tegenover zich van de Staat, en die heeft nu eenmaal de neiging "pappen en nathouden', de neiging om de de zaken met de mantel der liefde te bedekken.”

Behalve het administratiekantoor mag ook de Nederlandse Staat (voor 50 procent eigenaar van KNSF) een lid van de Commissie van Goede Diensten aanwijzen. Tot de oprichting van de commissie werd besloten tijdens de jongste uiterst tumultueus verlopen aandeelhoudersvergadering KNSF. Op die bijeenkomst, eind vorige maand, bleek dat binnen de raad van commissarissen al maandenlang onmin en regelrechte tweespalt heerste. Een van de leden van de raad van commissarissen, B.R. Frerichs, onthulde die vergadering dat hij al geruime tijd door zijn mede-commissarissen en de directie stelselmatig werd geboycot nadat hij zich in een gesprek met NRC Handelsblad kritisch had uitgelaten over ondermeer het gewraakte contract dat de directie van KNSF onlangs met de Britse onderneming Royal Ordnance had afgesloten over de huur van de bedrijfsterreinen van Muiden Chemie.

Vink heeft KNSF inmiddels schriftelijk opheldering gevraagd over het huurcontract. “Er staan gigantische blunders in het contract. We hebben ze ervoor gewaarschuwd, maar ze hebben onze adviezen in de wind geslagen. Dat maakt ons zo woedend”, aldus Vink.

Frerichs is inmiddels afgetreden. “De tekst van het contract met de Britten is mij altijd onthouden. Omdat ik mij belemmerd voel in mijn functioneren wil ik aftreden”, zo verklaarde hij tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering. Maar vraag is of Frerichs wel kòn aftreden, want om te kunnen opstappen moet je eerst zijn aangetreden. Navraag bij de Kamer van Koophandel in Hilversum leert dat Frerichs nooit en te nimmer als commissaris ingeschreven heeft gestaan in het handelsregister.

President-commissaris Beyen reageert verrast. “Heeft Frerichs nooit ingeschreven gestaan? Dat verbaast me. Ik ben het echter nooit nagegaan. Maar je hoeft niet per sé ingeschreven te staan om commissaris te mogen zijn.”

    • Geert van Asbeck