Avebe boekt hogere bedrijfsresultaten

De resultaten van Avebe te Veendam, 's werelds grootste producent van aardappelzetmeel en derivaten, hebben zich in het op 31 juli geëindigde boekjaar 1990-1991 positief ontwikkeld met een aan de leden-aandeelhouders (boeren) toekomend saldo van 40,5 miljoen gulden.

Deze uitkomst is 10 miljoen gulden hoger dan die van het voorgaande jaar. De omzet steeg van 1,3 miljard vorig jaar naar 1,4 miljard over het afgelopen boekjaar. De produkten van Avebe vinden toepassing in de papier-, voedings-, textiel- en kleefstoffenindustrie en bij de winning van aardolie en in de farmacie.