Alders: CFK's al in 1995 in veel landen verboden

DEN HAAG, 11 DEC. Minister Alders (milieubeheer) verwacht dat het gebruik van CFK's en halonen, stoffen die de ozonlaag aantasten, in 1995 in zo'n zeventig landen verboden zal zijn. Dat is vijf jaar eerder dan vorig jaar in Londen werd afgesproken.

Alders zei dit gistermiddag in een overleg met de Tweede Kamer.

Deze aangescherpte afspraak kan in het najaar van 1992, wanneer de landen in Kopenhagen bijeenkomen, worden gemaakt. Het Nederlandse beleid is er al op gericht het gebruik van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) in 1995 te beëindigen.

CFK's komen voor als gassen in onder meer koelvloeistof, oplos- en schoonmaakmiddelen, isolatieschuim en spuitbussen. Halonen worden toegepast in brandblusmiddelen. Vastgesteld is dat deze gassen de ozonlaag in de stratosfeer (15 tot 50 kilometer boven de aarde) afbreken. Een van de gevolgen daarvan is een toenemende kans op huidkanker. In de troposfeer (10 tot 15 kilometer boven de aarde) dragen de CFK's bij aan het broeikaseffect.

Recente berekeningen van de NASA hebben uitgewezen dat de afbraak van de ozonlaag tweemaal zo snel verloopt als eerder werd aangenomen. Om die reden drongen Nederlandse milieu-organisaties onlangs aan op een veel sneller verbod van diverse CFK's en halonen, bijvoorbeeld al in 1992 of 1993. Soortgelijke wetenschappelijke signalen waren vorig jaar in Londen reden tot aanscherping van het uit 1987 daterende Protocol van Montreal over te gaan. De landen die dit hadden ondertekend, besloten CFK's en halonen uiterlijk in 2000 uit te bannen.

Inmiddels heeft ook China dit protocol ondertekend en wordt de handtekening van India, ook een land met een grote bevolking, binnenkort verwacht. De EG hanteert 1998 als streefjaar voor het verbod op CFK's, terwijl in Nederland een algemeen verbod tot produktie of import van stoffen die de ozonlaag aantasten 1 juli 1997 van kracht wordt. De verwachting is dat hier dank zij afspraken met het bedrijfsleven al in 1995 het gebruik van CFK's en halonen voor 99 procent zal zijn beëindigd.

Uit het jaarverslag van de CFK-commissie over 1990 is onlangs gebleken dat in dat jaar een reductie van 38 procent is bereikt, terwijl de doelstelling 31 procent was. Dat is voor een flink deel te danken aan de sterke vermindering van CFK's in spuitbussen en piepschuim. Een tegenvaller is daarentegen het gebruik ervan in chemische wasserijen.