ABN Amro All In Fund licht hoger

In de per 31 oktober afgesloten eerste helft van het boekjaar 1991- 92 is de intrinsieke waarde van het ABN Amro All In Fund met 2,5 procent gestegen van 78,91 gulden (ex dividend) tot 80,91 gulden.

In de beleggingscategorieën aandelen, obligaties en onroerend goed was de waarde-ontwikkeling gematigd positief. De categorie edele metalen kwam 3,9 procent negatief uit. Het aantal uitstaande aandelen nam met 6,3 procent toe tot 22,5 miljoen stuks. Het fondsvermogen was eind oktober 1,8 miljard gulden.