Werkgevers in aanval tegen "te kostbare' VUT

DEN HAAG, 10 DEC. Het Nederlands christelijk werkgeversverbond NCW heeft (opnieuw) de aanval ingezet op de vervroegde uittreding. De Vut is een “onbestuurbaar vehikel geworden met teveel passagiers”, zei NCW-directeur prof.drs. J. Weitenberg gisteren tijdens de maandelijkse persconferentie.

De regeling dreigt volgens Weitenberg onbetaalbaar te worden door de snelle vergrijzing van de beroepsbevolking. Het NCW wil een “herwaardering van regelingen voor ouderen”. Het moet oudere werknemers mogelijk worden gemaakt langer actief te blijven onder meer door bijscholing.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP reageerden vanmorgen afwijzend op het betoog van de NCW-directeur. Zij willen de Vut handhaven. Volgens de FNV is een fundamentele bezinning nodig op de manier waarop werkgevers met oudere werknemers omgaan. “Door het werk en de werkomstandigheden juist ook voor ouderen aantrekkelijker te maken, moeten we zien te bereiken dat niet meer mensen van de Vut gebruik maken dan nodig is”, aldus een woordvoerder van de FNV. De MHP beschouwt de Vut bij uitstek geschikt als instrument om kaderpersoneel mee te laten delen in arbeidstijdverkorting.

Volgens Weitenberg kunnen Vut en WAO zich gaan gedragen als “communicerende vaten”. Nu maatregelen zijn getroffen om het beroep op de WAO terug te dringen, dient men ook te voorkomen dat de Vut als “open eind-regeling” onbetaalbaar wordt. Vorig jaar maakten 120.000 werknemers gebruik van de Vut. In sommige bedrijfstakken zijn de Vut-lasten inmiddels opgelopen tot 8 procent van de loonsom.

Werknemers beschouwen de Vut volgens het NCW als een verworven recht. Zij gaan er nu veelal vanuit dat ze op hun zestigste kunnen stoppen met werken en dan verzekerd zijn van tachtig procent van hun bruto loon. Het NCW wil dat veranderen en pleit voor "tweezijdigheid'. Niet de enkele wil van de individuele werknemer zou beslissend moeten zijn, maar de Vut-regeling zou een fonds moeten worden om die werknemers een inkomen te geven die individueel met hun werkgevers overeen dat ze vervroegd kunnen uittreden.

Ook zou een vaste leeftijd van uittreding vervangen kunnen worden door een systeem van “lichtingen”. Voor iedere lichting zou moeten worden afgewogen of uittreding tot de mogelijkheden behoort. Ook zou de uitkeringshoogte gekoppeld kunnen worden aan de leeftijd: Hoe eerder iemand uittreedt, hoe lager de uitkering.

Weitenberg ziet niets in het idee van het kabinet om een flexibel pensioen in te voeren als alternatief voor de Vut. Bij pensionering voor het 65e levensjaar zal ook een aantal jaren AOW moeten worden gefinancierd en bovendien wordt de pensioenuitkering over meer jaren uitgesmeerd, hetgeen zou leiden tot een zeer forse verhoging van de pensioenpremies.