VS: pas op voor zwendel in Nigeria

WASHINGTON, 10 DEC. De Amerikaanse regering heeft de zakenwereld gisteren openlijk gewaarschuwd voor frauduleuze praktijken in Nigeria, die voor ondernemers zelfs fysiek gevaar inhouden.

De Amerikaanse ambassade in Lagos heeft landgenoten die transacties met Nigerianen willen afsluiten, aangeraden thuis te blijven en niet te betalen totdat de ambassade heeft kunnen vaststellen dat het om een eerlijke deal gaat. Volgens de ambassade dienen goederen alleen naar Nigeria te worden verscheept, indien de afnemer over een bevestigde en onherroepelijke bankgarantie beschikt.

Activiteiten die op zwendel kunnen wijzen zijn volgens de ambassade: pogingen van Nigerianen onder valse voorwendsels visa voor de VS te krijgen; betaling door Amerikaanse burgers van "belastingen en commissies' om een transactie te voltooien; pogingen om blanco papier met briefhoofden van Amerikaanse firma's te krijgen of informatie over hun bankrekeningen.

De Nigeriaanse ambassade in Washington reageerde met te citeren uit een op 28 oktober door de Washington Post gepubliceerde brief van haar consul over pogingen van Nigerianen om Amerikaanse firma's tot illegale transacties te verleiden. Zij beloven dat veel geld kan worden verdiend met nog te vergeven overheidscontracten. “Dat dergelijke komplotten zo vaak voorkomen, is misschien tekenend voor het feit dat er in de Verenigde Staten veel partijen zijn, die uit louter geldzucht graag samenwerken met deze samenzweerders,” aldus de Nigeriaanse ambassade. Volgens de Nigeriaanse consul heeft de regering in Lagos stappen genomen om aan dergelijke praktijken een eind te maken.

Het Amerikaanse ministerie van handel waarschuwde dit voorjaar ook al voor Nigeriaanse zwendelpraktijken. Op 4 november liet het ministerie via haar vertegenwoordiging in Lagos opnieuw een waarschuwing aan Amerikaanse zakenlieden uitgaan. (AP)