VIDEO

De heffing op thuiskopieren van blanco videobanden is vastgesteld op 77 cent per uur speelduur. Een videoband van 180 minuten wordt een ecu (2,31 gulden) duurder.