Studie naar behoud grondwater Vlieland

LEEUWARDEN, 10 DEC. Het waterleidingbedrijf in Friesland onderzoekt of het mogelijk is een foliescherm te plaatsen aan de Waddenkust op Vlieland.

Zo zou grotendeels kunnen worden voorkomen dat het grondwater in zee stroomt. Het scherm komt ongeveer vijf meter in de grond te liggen. Het opgestuwde water zou kunnen worden gebruikt voor droge gebieden. Vooral in de zomermaanden is de hoeveelheid zoet water beperkt. Naar Vlieland en Schiermonnikoog liggen, in tegenstelling tot naar Ameland en Terschelling, geen waterleidingen vanaf de vaste wal.