Russische joden worden voorlopig niet uitgewezen

EINDHOVEN, 10 DEC. Het ministerie van justitie ziet voorlopig af van de uitzetting van een Russisch-joods gezin, dat op het ogenblik verblijft in het asielzoekerscentrum Prinses Beatrixoord in Eindhoven.

Aanleiding daartoe is een actie vanochtend van een veertigtal andere Russisch joodse asielzoekers in het centrum. De vreemdelingenpolitie had het gezin - twee ouders met twee kinderen van zes jaar en acht maanden - gisteravond laten weten dat zij vanochtend op het vliegtuig terug naar Tel Aviv zouden worden gezet. Volgens een woordvoerder van Justitie is het gezin juridisch uitgeprocedeerd en heeft onlangs van een laatste kort geding afgezien.

Het gezin kwam vanochtend om negen uur niet opdagen bij de vreemdelingenpolitie op het terrein. Toen die de vier in het woonoord wilde gaan halen, bleek de hal gebarricadeerd door een veertigtal lotgenoten. Omdat daardoor een gespannen situatie ontstond en de tijd ging dringen in verband met het vertrek van de vlucht om twaalf uur werd door de politie van verdere actie afgezien.

Een woordvoerder van Justitie heeft de asielzoekers wel verteld dat zij verantwoordelijk worden gesteld voor een duidelijke verharding van de situatie.

In het Prinses Beatrixoord bivakkeren nog honderd Russische joden. In andere centra in het land verkeren er nog eens vijftig, terwijl ongeveer een zelfde aantal in noodopvangcentra zit. Van de honderd in Eindhoven zijn de asielverzoeken nu definitief afgewezen, volgens een woordvoerder van Justitie.

Het ministerie heeft vanochtend verklaard dat op korte termijn hardere maatregelen zullen worden getroffen bij de uitzetting.

Pag.3:

Russische joden vinden Nederland te klein

Daartoe moet nog overleg worden gevoerd met de Eindhovense politie. “Het gaat daarbij niet om vandaag of morgen,” vertelde een woordvoerder van Justitie vanochtend. “Het grootste probleem is de beschikbaarheid van vliegtuigstoelen in deze periode.” Hij wijst erop dat de betrokkenen in de tussentijd vrij zijn een andere bestemming dan Israel te kiezen. De mannen van de groep asielzoekers in Eindhoven hebben aangekondigd vanmiddag in hongerstaking te zullen gaan.

Volgens “Lydia” die vanochtend het woord voerde voor de groep willen de Russische asielzoekers hun kwestie nog één keer onder de aandacht brengen van minister Hirsch Ballin (Justitie). Er is volgens haar sprake van een unieke situatie. Zij willen namelijk niet in Nederland blijven omdat het land daarvoor naar hun idee te klein is. Israel is echter geen acceptabele bestemming omdat het daar aan alle vormen van democratie zou ontbreken. Nederland moet echter wel bemiddelen bij de keus voor een land, omdat de Nederlandse ambassade in Moskou over alle documenten van de asielzoekers zou beschikken.

Aanvankelijk wekten de Russische asielzoekers de indruk naar Suriname te willen uitwijken. Later gaven ze te kennen Suriname alleen als een theoretische uitwijkmogelijkheid te hebben gezien maar er niet daadwerkelijk heen te willen.

De asielzoekers zijn volgens hun advocaat misleid. In Haifa hebben ze vliegtickets gekocht voor Hongarije van waaruit ze na betaling van duizenden guldens per persoon en na het afstaan van sieraden in auto's naar Nederland werden gesmokkeld.

Twee Russisch-joodse emigrantengezinnen uit het opvangcentrum in Eindhoven hebben gisteren in kort geding bij de rechtbank in Den Bosch geëist dat zij langer in Nederland mogen blijven en dat het Justitie wordt verboden hen naar Israel uit te wijzen. Op 23 december wordt uitspraak gedaan.