Raet stoot 250 banen af en wil negen deelnemingen kwijt

AMSTERDAM, 10 DEC. Automatiseerder Raet, met hoofdzetels in Utrecht en Arnhem, zal negen minderheidsdeelnemingen afstoten en een kostenbesparing doorvoeren waardoor 250 van de 2200 arbeidsplaatsen in Nederland zullen vervallen. Het bedrijf neemt een herstructureringsvoorziening van ruim 10 miljoen guldenmaar hoopt 1991 desondanks met een kleine winst af te sluiten.

Dit heeft directievoorzitter ir. H. Matthes vanochtend bekendgemaakt. De maatregelen zijn volgens hem noodzakelijk om de krimpende marges in de branche het hoofd te bieden. Voor 1992 voorspelt Matthes een aanzienlijk winstherstel tot ongeveer 20 miljoen gulden.

De sector Raet Deelnemingen, voor 9 miljoen gulden geconsolideerd in een totale omzet van 640 miljoen in 1991, zal in zijn geheel worden afgestoten. De directeur ervan, A.M. Dekkers, zal het bedrijf verlaten. Matthes acht het niet waarschijnlijk dat een van de bedrijven in de sector binnenkort failliet gaat.

“Een deel van de bedrijven is gezien de margedruk in de markt in een moeilijkere periode terechtgekomen. Daardoor kosten ze steeds meer energie van het management, energie die we nodig hebben voor onze kernactiviteiten”, aldus Matthes. Het verlies in de sector deelnemingen zal dit jaar uitkomen op 4 miljoen gulden, tegenover 2 miljoen gulden winst in 1990.

Al in het halfjaarbericht liet Raet weten dat het voorbereidingen trof voor kostenbesparingen. Naast het afstoten van minderheidsbelangen moeten de besparingen komen uit concentratie van de concern-stafdiensten - nu nog verspreid over Utrecht en Arnhem - in Utrecht. Bovendien zullen de activiteiten van de dochtermaatschappij Raet Opleidingen worden ondergebracht bij andere werkmaatschappijen. In totaal moeten de kosten met 6 à 7 procent worden teruggedrongen.

Naast Deelnemingen bestaat Raet uit vier onderdelen. De sectoren applicaties (branchegerichte automatisering) en systemen (gericht op grote ondernemingen) lopen goed. De pijn zit vooral in de sector kantoorautomatisering en bij de rekencentra. Kantoorautomatisering is verliesgevend en bij de rekencentra zijn de kosten 10 tot 20 procent te hoog.

Drs. H. Gompelman heeft zich teruggetrokken uit de hoofddirectie van de onderneming. Volgens Matthes staat het vertrek van Gompelman “niet direct” in verband met de vandaag aangekondigde maatregelen, maar is sprake van een samenloop van omstandigheden. Eerder dit najaar trad mr. H. van Rhijn toe tot directie.

In de eerste helft van dit jaar kwam de winst op 8,4 miljoen gulden, 20 procent minder dan in de eerste zes maanden van 1990. Vorig jaar behaalde het bedrijf een winst van 26,1 miljoen op een omzet van 477 miljoen.