PvdA, CDA: eisen aan zorg vastleggen in wet

DEN HAAG, 10 DEC. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) moet een aantal door hem zelf geformuleerde kwaliteitseisen voor de hulpverlening in de gezondheidszorg nadrukkelijk vastleggen in een wetsvoorstel dat hij volgend jaar wil indienen. Zo kan worden vermeden dat er bij betrokkenen onzekerheid ontstaat, nu Simons de rijksoverheid een stap terug wil laten doen bij het toezicht op de zorginstellingen.

PvdA en CDA dienden hierover gisteren in de Tweede Kamer een motie in tijdens overleg met Simons over diens nota "Kwaliteit van zorg'. Deze dient als basis voor een wet die volgend jaar van kracht moet worden. Simons noemt in zijn nota als globale uitgangspunten dat de zorg afgestemd moet zijn op de reële behoefte van de patiënt en dat de zorg van een goed niveau is en doelmatig. De Kamer vindt dat deze voorwaarden in de wetstekst moeten worden opgenomen.

Diverse fracties reageerden gisteren terughoudend op Simons' voornemen het toezicht op de kwaliteit in de gezondheidszorg meer in handen te geven van de betrokken organisaties, provincies en de grote steden. De PvdA'er Van Otterloo: “De overheid moet er zich voor hoeden te veel afstand te nemen.”

Simons meent dat decentralisatie de doelmatigheid in de gezondheidszorg juist ten goede komt.

De Kamer drong er bij Simons op aan er nauwlettend op toe te zien dat organisaties van consumenten en patiënten in de nieuwe opzet een gelijkwaardige rol kunnen spelen naast de zorginstellingen en de verzekeraars.