Perez over Joegoslavië: Wapenstilstand voorwaarde voor VN-vredesmacht

NEW YORK, 10 DEC. De Verenigde Naties kunnen geen vredesmacht naar Joegoslavië zenden, zolang de bestandsschendingen voortduren.

Dat heeft de secretaris-generaal van de VN, Javier Perez de Cuellar, gisteren gezegd.

Gisteren werd opnieuw sporadisch artillerievuur gemeld uit de omgeving van de Kroatische stad Dubrovnik en ten zuiden van de Kroatische hoofdstad Zagreb, in weerwil van een staakt-het-vuren, dat tot stand was gekomen door bemiddeling van de speciale VN-afgezant Cyrus Vance. Volgens Perez de Cuellar is “een volledige wapenstilstand” een “onontbeerlijke voorwaarde” voor het zenden van een vredesmacht. Vance zou hem vandaag verslag uitbrengen.

Lord Carrington, de voorzitter van de Europese vredesconferentie over Joegoslavië in Den Haag, heeft zich optimistisch getoond over hervatting van de conferentie, die op 5 november voor onbepaalde tijd werd opgeschort. Carrington zei gisteren dat de leiders van alle zes Joegoslavische deelstaten bereid waren tot deelname aan de conferentie.

Carrington kon geen precieze datum voor een nieuwe ronde in het vredesoverleg noemen, maar zei dat de leiders van Slovenië, Kroatië, Servië, Macedonië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina nu wilden meewerken, omdat er anders geen kans is op de stationering van een neutrale troepenmacht in Joegoslavië. “De missie van Vance heeft de situatie in Joegoslavië fundamenteel gewijzigd”, aldus Carrington.

De Joegoslavische marine heeft bekendgemaakt de blokkade van Dubrovnik opgeheven te hebben, om zo hulp voor de bevolking van de belegerde stad door te laten. Omstreeks 50.000 mensen bevinden zich al 70 dagen in de geïsoleerde stad. Volgens de VN-organisatie voor wetenschap, onderwijs en cultuur UNESCO zou bij de zware beschietingen van het afgelopen weekeinde een derde van de historische stad zijn beschadigd.

Omstreeks 1.600 Servische en Kroatische krijgsgevangenen zouden vandaag worden uitgewisseld. De uitwisseling geschiedt onder toezicht van het Internationale Rode Kruis in het grensgebied tussen Servië en Kroatië, waar de afgelopen weken zeer zwaar is gevochten.

Het Kroatische ministerie van informatie heeft gezegd dat meer dan tien landen inmiddels “bereid zijn Kroatië en Slovenië op korte termijn te erkennen”. Behalve Duitsland, dat al eerder zijn bereiudheid daartoe heeft uitgesproken, zou het gaan om de EG-landen Italië, België, Luxemburg en Denemarken. Ook Zweden, Hongarije, het Vaticaan, Chili, Argentinië, Venezuela en Brazilië zouden de afvallige Joegoslavische republieken willen erkennen.

Ruim tachtig winnaars van de Nobelprijs hebben maandag gepleit voor steun aan Kroatië en beëindiging van de oorlog in Joegoslavië. “Regeringen in oost en west moeten een eind maken aan de onmenselijke vernielingen die het Joegoslavische leger in Kroatië aanricht”, aldus de in Stockholm uitgegeven verklaring. Tot de ondertekenaars behoren onder meer Willy Brandt, de schrijvers Nadine Gordimer, Wiliam Golding en Joseph Brodsky, aartsbisschop Desmond Tutu en de Dalai Lama. (Reuters, AFP, AP)