Maxwell jr. naar New York voor Daily News

LONDEN, 10 DEC. Kevin Maxwell, ex-voorzitter van de raad van bestuur van Maxwell Communications Corporation en ex-bestuurder van een hoeveelheid privé-ondernemingen die de naam van zijn overleden vader dragen, nam vanochtend de Concorde naar New York.

Hij probeert daar uit de puinhopen die zijn vader heeft nagelaten ten minste het bestaan van de Daily News te redden. Het wordt een beperkt uitstapje, want uiterlijk vrijdagavond om zeven uur moet hij terug zijn in Londen om zijn paspoort in te leveren bij de politie. Vanmorgen, in de vroege ochtenduren, erkende een rechter in kort geding dat Maxwell Jr het voordeel van de twijfel gegund moet worden. Met een vrouw en vier kinderen in Chelsea is de kans dat hij het land permanent zal ontvluchten gering.

De vernederende exercitie die Maxwell dwong zijn toevlucht tot een kort geding te zoeken, symboliseert het toenemend wantrouwen jegens Robert Maxwell's zonen Kevin en Ian. De door de rechter aangewezen tijdelijk beheerder van Bishopsgate Investment Management (BIM) kreeg gisteren drie verlangens ingewilligd: inbeslagname van de paspoorten van Kevin en Ian, bevriezing van alle fondsen waarover Kevin iets te zeggen heeft, inclusief zijn persoonlijke bezittingen, en een verplichting voor Kevin en Ian om uiterlijk zondag a.s. gedetailleerd verslag te doen van de manier waarop er bij BIM met pensioengelden is omgesprongen sinds october 1989.

Van de 720 miljoen pond aan pensioengelden onder BIM's (i.e. Maxwell's) beheer, is ten minste 420 miljoen pond zoek. Het overgrote deel daarvan behoort toe aan gepensioneerden van de Daily Mirror, de krant die Maxwell in 1984 redde van de ondergang. Berichten vanmorgen willen dat een gedeelte van het verdwenen geld nog is weggesluisd na de dood van Maxwell Sr., op 5 november jl. Kevin Maxwell en Ian Maxwell zaten beiden in de raad van bestuur van BIM.

Het aanhalen van het net om de familieleden van wijlen de mediamagnaat, doet zijn effect voelen. Kevins's echtgenote, Pandora, zei gisteren tegen verslaggevers dat haar man nu “zonder baan” is en dat ze daarom één van hun twee huizen -één in modieus en peperduur Chelsea, één “buiten” in Oxfordshire - zullen moeten verkopen. Maxwell's dochter Ghislaine, die haar naam gaf aan Maxwell's jacht, stapte gisteren uit het bestuur van de tweede divisie voetbalclub Oxford United. Kevin blijft voorzitter, maar de familie heeft aan de club beloofde leningen ter waarde van 2 miljoen pond ingetrokken. Oxford United moet nu al zijn beroepsvoetballers afstoten door ze te verkopen.

In hoeverre curatoren van BIM aan de bezittingen kunnen komen die de familie heeft ondergebracht in maatschappijen in Gibraltar en Liechtenstein, moet nog blijken. Maar de tussentijdse beheerder van BIM, de accountant Neil Cooper, zei vanmorgen dat zijn bevoegdheid zover strekt dat hij de broers kan dwingen opheldering te geven.

Maxwell's weekblad The European verschijnt deze week mogelijk alsnog, nu de redactie gisteren heeft besloten voorlopig gratis aan de krant verder te werken. Volgens de hoofdredacteur was het kiezen tussen “dag met het handje zeggen tegen meer dan de helft van onze collega's of het nemen van deze moeilijke beslissing”.

Foto: Ian Maxwell, een van de zonen van de verdronken mediamagnaat Robert Maxwell, verliet gisteren "Maxwell House' in Londen nadat een Britse rechtbank alle tegoeden van zijn broer Kevin had bevroren. Kevin Maxwell reisde vanochtend naar New York af in een poging de Daily News te redden. (Foto AP)

    • Hieke Jippes