Laatste ruzie voor begin vredesoverleg in Washington

WASHINGTON, 10 DEC. Arabische en Israelische gedelegeerden maakten zich vandaag in Washington op voor de hervatting van hun bilaterale vredesonderhandelingen, die bijna anderhalve maand geleden in Madrid begonnen. Een nieuw conflict over de procedure tussen Israel enerzijds en Palestijnen en Jordaniërs anderzijds zou naar verwachting niet tot verdere vertraging zorgen.

Palestijnen en Jordaniërs kondigden gisteren aan twee aparte delegaties naar twee aparte zalen in het ministerie van buitenlandse zaken, waar de onderhandelingen plaatshebben, te sturen. Maar Israel, dat de Palestijnen niet te veel eigen gewicht wil geven, stond erop dat ten minste de eerste zitting met de gemeenschappelijke delegatie in één zaal zou zijn; daarna zou men altijd nog in kleinere groepen specifiek Jordaanse of Palestijnse kwesties kunnen behandelen. Verwacht werd echter dat de zaak vanmiddag door de leiders van de delegaties in de wandelgangen zou worden geregeld.

De Amerikaanse regering had de partijen gevraagd de onderhandelingen op 4 december te hervatten, maar Israel weigerde vóór 9 december te verschjnen. Die datum vonden de Arabieren weer niet geschikt, omdat die samenviel met de vierde verjaardag van de intifadah. (Reuter, AP)