Gemeentemuseum (2)

Het heeft even genomen, want de laatste catalogus van het schilderijenbestand van vóór 1800 in het Haagse Gemeentemuseum dateert van 1934 (!), een zeer triest record.

Ruim dertig jaar geleden werden wat minder gelukkige vervreemdingen uit dat museum georganiseerd een van Fuchs' voorgangers, mr. Wijsenbeek. Tot diens verkopen aan de kunsthandelaar Cevat behoorden het enige bekende jachtstilleven van Johannes Cuvenes, de vrijwel enige bekende stillevens van Carel Hardy en van Dirck Wyntrack en het vroegst gedateerde werk - tot voor kort ook het enige dat met meer dan een monogram is gemerkt - van Jan Baptist van Fornenburgh; alle vier zeventiende eeuwse kunstschilders, werkzaam in Den Haag. Er ging meer verloren, een groot bloemstuk gesigneerd D. de Heem (huidige verblijfplaats onbekend; ongetwijfeld node gemist bij de research over de schilders De Heem voor de grote tentoonstelling in Utrecht eerder dit jaar). Fornenburgh was ook niet de enige onder de genoemden, wiens werken inmiddels fabelachtige prijzen behalen. Wijsenbeek deed er ook nog een fraaie Adriaen Coorte bij, een Zeeuwse schilder wiens gelukkig nog veel voorkomende fruitstillevens toentertijd overal in de kelders zaten doch heden ten dage op veilingen zwaar worden omstreden, met prijzen van honderdduizenden guldens.

Als B en W van Den Haag willen doorgaan onhandig zaken te laten doen - vervolgens geen openbare catalogus meer; ook weer niet goed voor de reputatie - dan is dat hun zaak. Hoogstens enige legatarissen die zich omdraaien in hun graf (plus toekomstigen dito die tijdig wat wijzer worden).

Fuchs mag uiteraard best enige "lingerie' en verdere tierelantaria die door opgeblazen Hagenaars in zijn kelders zijn nagelaten, op de markt gooien. Maar voor het bestand aan beeldende kunst in die kelders vertrouwt men zijn museum niet meer. Als het tòch zover zou moeten komen dat ook dat bestand andermaal moet worden aangetast, laat dat dan gebeuren onder strenge curatele. Een goed breed toezicht door èchte conservatoren, niet nogmaals zo'n privé-inbraak in dat bestand op de typisch Haagse wijze.

    • Mr. A. van der Willigen