Gemeentemuseum (1)

Het zal velen onduidelijk zijn, waarom de depôts van het Haags Gemeente Museum ineens zo vol zijn geworden.

Daar is een aantal oorzaken voor aan te wijzen. - De muziekafdeling vroeger in twee erg volle zalen ondergebracht, heeft nu een saaie opstelling in niet minder dan elf zalen. - De eigentijdse kunst heeft een overheersende aandacht gekregen in verscheidene zalen met wijdlopige en veel ruimte vergende plaatsingen. - Doordat de expositievleugel links van de vijver al zeer lang buiten gebruik is, zijn er nu zalen in gebruik genomen voor tijdelijke exposities en tentoonstellingen. Eveneens wijdlopig van plaatsing en opstelling volgens de huidige mode van exposeren. - Door het benauwende bezuinigings-beleid van de Haagse bestuurderen is het kostuummuseum aan de Lange Vijverberg al jaren geleden opgedoekt. De unieke collectie van duizenden kostuums en de veel meer dan zevenduizend accessoires werden helaas ten onrechte in de depôts van het Gemeente Museum ondergebracht. Waardering van Fuchs voor dit rijke cultuurbezit gaat echter niet verder dan onvrede over sokken en onderbroeken. Verlos hem van deze knellende banden en jarretels. De eerste drie punten zijn er de oorzaak van dat het grootste deel van de vaste collectie uit het gezichtsveld is verdwenen. Hierdoor kreeg het museum een onoverzichtelijke en onlogische opbouw zonder samenhang. Natuurlijk moet elk kunstvoorwerp voor zichzelf spreken. Zo nodig in een intieme en beleefbare sfeer die nu is verdwenen.

    • G. Geertsema
    • Pilot Officer Hkaaf