Foto: DEN HAAG - Achthonderd ouderen hebben ...

Foto: DEN HAAG - Achthonderd ouderen hebben gisteren op een manifestatie in het Haagse Congresgebouw fel geprotesteerd tegen onder meer de slechte inkomenspositie van bejaarden, de lange wachtlijsten in de tehuizen en de prijsstijgingen van het openbaar vervoer.

Een forumdiscussie met onder meer de fractievoorzitters Brinkman (CDA) en Wöltgens (PvdA) mondde uit in een luidruchtig protest tegen het kabinetsbeleid. De ouderen menen dat de politiek hun belangen bij lange na niet voldoende behartigt. De manifestatie was georganiseerd door de ouderenbonden PCOB, ANBO, Unie KBO, CSPO en OVGO. (Foto NRC Handelsblad-Leo van Velzen)