Boeing 314

In het artikel "Pan American Airways' (NRC Handelsblad, 5 december) wordt melding gemaakt van de vliegboot van het type Boeing 314.

Dit was - en is ook nu nog - een zeer tot de verbeelding sprekend vliegtuig. Het waren zeer grote machines voor die tijd. Deze "Clippers' waren de eerste vliegtuigen met twee complete dekken. De specificatie van PAA luidde dat ze veertig passagiers 's nachts + 2.000 kg aan post op de lange overzee-trajecten moesten kunnen vervoeren, over korte trajecten konden overdag 74 passagiers worden vervoerd. Naast de Atlantische dienst op Lissabon vlogen ze ook op het traject San Francisco - Hong Kong. In juni 1939 werd de laatste afgeleverd.

Hoewel sommige vliegtuigfabrikanten het typenummer verbinden aan de passagierscapaciteit is dat bij Boeing niet het geval. De genoemde 314 passagiers zoals vermeld in bovengenoemd artikel moet derhalve op een verschrijving berusten.

    • G. Geertsema
    • Pilot Officer Hkaaf