Betalingsverkeer levert banken een miljard op

ROTTERDAM, 10 DEC. De banken in Nederland maken dit jaar een aanzienlijke winst op het betalingsverkeer. ABN Amro, NMB Postbank en de Rabobank houden een miljard gulden over aan hun activiteiten in het betalingscircuit, doordat zij tarieven voor bepaalde transacties hebben ingevoerd en geïncasseerde rente niet volledig aan klanten uitkeren.

Dat blijkt uit onderzoek van de bank Pierson, Heldring & Pierson, een dochter van ABN Amro. De huidige hoge rentestand zou volgens PHP driekwart van de winst op het betalingsverkeer uitmaken.

De winstgevendheid van het betalingsverkeer kan de onderhandelingen over verdere tarifering van betaaldiensten, waarover banken al jaren discussiëren met organisaties van consumenten en bedrijven, bemoeilijken. Een belangrijke redenen om prijskaartjes aan betaaldiensten te hangen, zijn de hoge verliezen die de banken in de voorbije jaren hebben geleden op het betalingsverkeer. Invoering van tarieven maakt de banken minder afhankelijk van het grillige verloop van de rentestand en kan het gebruik van "dure' betaaldiensten terugdringen ten gunste van goedkopere vormen.

Vorig jaar ontdekten onderzoekers van het adviesbureau KPMG Klynveld Bosboom Hegener dat het betalingsverkeer in 1989, ook toen onder invloed van de hoge rentestand, nagenoeg kostendekkend was. Belangenorganisaties vonden steun in die conclusie bij hun verzet tegen tarifering.

Volgens de berekeningen van de Pierson-onderzoekers levert het betalingsverkeer bij de ABN Amro een bijdrage van 15 procent aan de brutowinst. De Rabobank kan haar brutowinst in 1991 met 5 procent opkrikken. De Postbank speelt net quitte, zo schrijven de analisten.