Allochtone jeugd staat centraal in debat minderheden

DEN HAAG, 10 DEC. Het nationale minderhedendebat, dat de komende maanden zijn beslag moet krijgen, zal zich concentreren op de toekomstkansen van allochtone jongeren.

Dit zei minister Dales (binnenlandse zaken) gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat over het minderhedenbeleid.

Dales kondigde eerder het nationale minderhedendebat aan na omstreden uitlatingen van VVD-fractie voorzitter Bolkestein over de noodzaak tot integratie van minderheidsgroepen in de Nederlandse samenleving.

Volgens Dales is het nationale debat nu al op gang. Zij wil nu een verheviging van het integratiebeleid waarbij veiligheid, werk en scholing belangrijke thema's zijn. In het hele land zullen op diverse niveaus bijeenkomsten en discussies worden georganiseerd, waarna omstreeks mei volgend jaar concrete afspraken moeten worden gemaakt met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, minderhedenorganisaties en overheden.

De verschillende fracties in de Kamer bleken gisteren van mening te verschillen over de precieze aanpak van dat minderhedendebat. CDA-woordvoerder Huibers sprak zich uit tegen “de zoveelste studiedag” of een “brede maatschappelijke discussie”. Ook zijn coalitiegenoot van de PvdA, Apostolou, wil dat het debat vooral praktisch is. Het mag geen puur “verbale aangelegenheid worden”. Het onderwerp zou volgens hem de uitvoering van het allochtonenbeleid moeten zijn.

D66-woordvoerder Groenman wil echter dat ook de vooroordelen van de autochtone Nederlanders een centraal thema worden van het debat. Groen-Links en de VVD vinden dat het nationale debat de vorm moet hebben van een conferentie. De VVD denkt daarbij vooral aan “vooraanstaande leiders uit openbaar bestuur, politiek, wetenschap, belangrijke maatschappelijke organisaties en allochtonengroeperingen.” Zij moeten het “psychologische klimaat in de samenleving zo beïnvloeden dat negatieve vooroordelen veranderen”.

Volgens de regeringspartijen PvdA en CDA zouden immigranten verplicht moeten worden de Nederlandse taal te leren omdat dit cruciaal zou zijn voor het integratieproces. Dales zei evenwel hier voorlopig weinig voor te voelen. Zij gaat ervan uit dat er bij de betrokkenen voldoende bereidheid bestaat om de Nederlandse taal te leren. Er zijn nog steeds lange wachtlijsten voor cursussen Nederlands voor migranten. Een voorstel van de VVD om meer geld te claimen voor Nederlands onderwijs aan migranten werd afgewezen door de coalitiepartijen CDA en PvdA.