Advies over klachten bij politie Utrecht

UTRECHT, 10 DEC. De behandeling van klachten over het optreden van de politie kan worden verbeterd.

Burgers die een klacht indienen zouden meer informatie moeten krijgen over hun rechten, bijvoorbeeld over de mogelijkheid om getuigen te laten horen. Voorts moet de klacht niet in behandeling worden genomen door de chef van de betrokken agent, maar op hoger niveau. Dit blijkt uit onderzoek naar de klachtenprocedure bij de Utrechtse politie. Bij de Nederlandse politiekorpsen bestaan nu sterk uiteenlopende klachtenprocedures. De onderzoekers bepleiten een centralisatie van de klachtenbehandeling en inschakeling van externe instanties. De Utrechtse hoofdcommissaris is tegen centralisatie van de klachtenbehandeling bij de korpschef.