WIT-RUSLAND - De Republiek Wit-Rusland (de kleur ...

WIT-RUSLAND - De Republiek Wit-Rusland (de kleur wit verwijst in de slavische wereld naar: het westen) werd gevormd op 1 januari 1919 en sloot zich op 30 december 1922 aan bij de Sovjet-Unie. Van de ruim 10 miljoen mensen bestaat 78 procent uit Witrussen, 13 procent is Rus, 4 procent Pools, 3 procent komt uit de Oekraïne en 1 procent is joods. De hoofdstad is Minsk, waar 1,6 miljoen mensen wonen.

Wit-Rusland is evenals de Oekraïne altijd apart lid geweest van de Verenigde Naties. De republiek was nooit onafhankelijk van Moskou, riep op 27 juli 1990 de soevereiniteit uit en verklaarde kort na de augustuscoup de Unie te willen verlaten.

OEKRAïNE - De Republiek Oekraïne werd gesticht op 25 december 1917 en werd deel van de Sovjet-Unie op 30 december 1922.

De bevolking telt 51 miljoen zielen: 74 procent Oekraïeners, 21 procent Russen, 1,3 procent joden en nog enkele zeer kleine minderheden van Polen, Bulgaren, Hongaren, Witrussen en Moldaviërs. De hoofdstad Kiev heeft 2,6 miljoen inwoners.

De Oekraïne was ooit, tussen de negende en dertiende eeuw, een slavisch vorstendom onder de naam "Rijk van Kiev', dat veel van het grondgebied van het huidige Europese Rusland en de Oekraïne omvatte. Daarna volgden eeuwen van Mongoolse, Poolse en Russische overheersing. Tijdens de Russische Revolutie had in de Oekraïne een verwoede strijd plaats tussen communisten en anti-communisten. In Kiev zetelde een anti-bolsjewistische regering die zich in 1918 onafhankelijk van Moskou verklaarde, in Charkov vestigde zich een pro-communistische tegenregering. Na de Burgeroorlog en het einde van de Pools-Russische oorlog (vrede van Riga in 1921) kon het Oekraïense bewind de druk uit Moskou niet langer te weerstaan en sloot het zich, op eigen initiatief zoals het heette, aan bij de federatie van Sovjet-staten. Met name onder Stalin was sprake van een sterke russificatie.

Nadat in 1990 het parlement van de Oekraïne al voor afscheiding koos, bevestigde de bevolking vorige maand in een referendum met overgrote meerderheid deze keuze.

RUSLAND - Op 7 november 1917 werd de Russische Sovjet Federatieve Socialistische Republiek (RSFSR) gesticht, een immens gebied, met als centrum Moskou. Binnen Rusland bestaan nog eens 16 autonome republieken en vijftien autonome regio's. Het huidige inwonertal is 150 miljoen; de Russen vormen met 83 procent de meerderheid.

Rusland was de naam van het pre-revolutionaire Russische tsarenrijk. De grenzen wisselden door de eeuwen heen sterk. In de negentiende eeuw breidden de tsaren hun invloedssfeer naar het oosten aanzienlijk uit.

Door zijn omvang, bevolkingsgrootte en door de vele overtuigde communisten vormde Rusland decennialang het hart van de bolsjevistische revolutie. Na de verkiezing van ex-communist Boris Jeltsin tot Russisch president (mei van dit jaar) en de couppoging van orthodoxe communisten tegen Sovjet-president Gorbatsjov (augustus) ontwikkelde Rusland zich steeds meer tot een onafhankelijke republiek.