"Waarde van schilderij bij Goldreyer terugeisen'

AMSTERDAM, 9 DEC. Het contract met de Amerikaanse restaurateur Daniel Goldreyer is warrig, maar biedt wel de mogelijkheid geld terug te vorderen als vast komt te staan dat bij de restauratie van het schilderij "Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III' sprake is van een wanprestatie. Dat vindt de hoogleraar internationaal privaatrecht mr. Th.M. de Boer. Mocht het tot een schadeclaim komen, dan moet volgens hem niet alleen het honorarium worden teruggevorderd, maar ook de waarde die het schilderij van Barnett Newman zou hebben gehad als het wel goed was gerestaureerd.

Het schilderij is destijds aangekocht voor 271.400 gulden, maar was op het moment van vernieling ongeveer 5,4 miljoen gulden waard. “Ervan uitgaand dat het nu niets meer waard is, zou ik dat bedrag claimen. Maar dat zal wel een harde dobber worden”, aldus De Boer. Volgens het contract moet in geval van arbitrage een "internationale, commerciële arbitragecommissie' in New York oordelen. Ook als de directeur van het Stedelijk Museum, dr. W.A.L. Beeren, heeft ingestemd met het eindresultaat, is het nog steeds mogelijk erop terug te komen als er, zoals nu is gebleken, “verborgen gebreken” in de restauratie zitten.

Beeren zei zaterdag desgevraagd dat B en W van Amsterdam vierkant achter hem blijven staan, maar dat het wel eens op een conflict zou kunnen uitlopen als de fracties in de gemeenteraad zich gaan roeren. Hij liet weten op dit moment geen reden te zien om zijn functie neer te leggen.

De kunsthistoricus en restauratiedeskundige prof.dr. E. van de Wetering pleit ervoor de alkydverf die Goldreyer over het schilderij heeft aangebracht alsnog met een afbijtmiddel te verwijderen. Dat zal echter moeilijk zijn, zo zegt hij, omdat de restaurateur heeft nagelaten een beschermende laag aan te brengen op de originele verf.