Veiligheidsmaatregelen op vierde verjaardag intifadah

TEL AVIV, 9 DEC. Het Israelische leger en politie hebben sedert gisteravond uitgebreide veiligheidsmaatregelen in de bezette gebieden en in Jeruzalem getroffen met het oog op het ingaan van het vijfde jaar van de intifadah. Jeruzalem is afgesloten voor Palestijnen in de bezette gebieden, terwijl in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever op verschillende plaatsen uitgaansverboden van kracht zijn.

In Jeruzalem is de spanning tussen Palestijnen en joden opgelopen naar aanleiding van het regeringsbesluit van gisteren dat joden toestaat bezit te nemen van vóór 1948 in joodse handen zijnde woningen in Silwan, een Arabisch dorp binnen de grenzen van de hoofdstad. Aanvankelijk had de juridische adviseur van de regering, Josef Harish, zich daar om veiligheidsmaatregelen tegen gekeerd. Een dag voor de hervatting van de Israelisch-Arabische (Palestijnse) bilaterale besprekingen in Washington heeft de regering-Shamir nu opnieuw een vuist gemaakt.

De burgemeester van Jeruzalem, Teddy Kollek, oefende gisteren onmiddellijk scherpe kritiek uit op het regeringsbesluit omdat dit volgens hem de spanning in de hoofdstad zal opvoeren en de toeristen opnieuw zal verjagen. In een hoofdartikel schrijft het blad Yediot Ahronot vandaag dat de regering gisteren de Palestijnen nog eens duidelijk heeft willen maken dat zij voor een oplossing van hun problematiek niet bij de VS maar bij Israel moeten zijn.

De Israelische media schenken vandaag aanzienlijk minder aandacht aan de verjaardag van de intifadah dan voorafgaande jaren het geval was. Het traumatisch effect van de Palestijnse volksopstand op het Israelische volk wordt enigszins gecompenseerd door het op gang gekomen vredesproces, dat volgens de Palestijnen het grote succes van de intifadah is. Terwijl Israel in zekere mate heeft leren leven met de intifadah, spreken Palestijnen van uitputtingsverschijnselen in de bezette gebieden.

Statistieken wijzen uit dat de Palestijnse volksopstand dit jaar aan kracht heeft ingeboet, al is volgens de legerwoordvoerder het aantal incidenten waarbij aan Palestijnse zijde vuurwapens wordt gebruikt toegenomen. Palestijnse woordvoerders schrijven dat mede toe aan het vredesproces. Radwan Abu Ayyash, een van de Palestijnse leiders in bezet gebied, waarschuwde echter in een recent vraaggesprek dat mislukking van de vredesbesprekingen tot een krachtige opleving van de intifadah zal leiden. “Het gematigde Palestijnse leiderschap zal dan zijn greep op de Palestijnse massa's verliezen. Als onze beslissing met Israel te onderhandelen niets oplevert ziet de toekomst er heel somber uit”, zei hij.

De afzwakking van de intifadah komt tot uitdrukking in een gisteren door de Israelische mensenrechtenorganisatie Betselem gepubliceerd rapport. Daaruit blijkt dat het aantal door het Israelische leger doodgeschoten Palestijnen is teruggelopen van 127 in 1990 tot 95 dit jaar (tot 4 december). Ook zijn minder huizen verwoest en minder Palestijnen uitgewezen. Daarentegen maakt Betselem melding van toegenomen confiscatie van Palestijns land in 1991.

Voor de eerste maal kritiseert de organisatie het doden door Palestijnen van van collaboratie verdachte Palestijnen als een ernstige schending van de mensenrechten. Dit jaar werden volgens het rapport 154 Palestijnen door Palestijnen gedood.

    • Salomon Bouman