Stadion Feijenoord zakt in rode cijfers

Het stadion Feijenoord heeft in het boekjaar 1990-1991 dat eind juni eindigde zijn bedrijfsresultaat zien teruglopen van 334.000 gulden in het voorgaande boekjaar naar een verlies van 123.000 gulden.

Dankzij een buitengewone bate van 274.000 gulden kon nog net met een bescheiden winst van 85.900 gulden worden afgesloten tegen 334.000 gulden in het boekjaar 1989-1990. Dit blijkt uit het jaarverslag van het stadion, dat vanaf het begin van het boekjaar (1 juli 1990) organisatorisch, financieel en bestuurlijk gescheiden is van de stichting Feijenoord. Voor het lopende boekjaar verwacht de directie een klein verlies.

In het stadion zijn in het afgelopen boekjaar (1 juli 1990 tot en met 30 juni 1991) 44 voetbalwedstrijden gespeeld die door 601.000 toeschouwers zijn bijgewoond tegen 25 wedstrijden ( totaal 431.000 toeschouwers) in het jaar ervoor.

In het voorgaande boekjaar zijn 7 popconcerten in het stadion gehouden die 315.000 bezoekers trokken. In het afgelopen boekjaar was er 1 concert met 45.000 bezoekers.