"Rechters meestal eens met TBS-verlenging'

GRONINGEN, 9 DEC. Rechters in Nederland wijken niet vaak af van het advies van behandelaars over het al dan niet verlengen van een terbeschikkingstelling. Wanneer rechters al anders beslissen dan behandelaars en tbs-gestelden eerder vrijlaten dan die behandelaars bepleiten, dan nemen zij die beslissing zeer afgewogen.

Dat stelt drs. T.D. Drost is haar proefschrift “Wikken en Wegen. Een onderzoek naar de beslissing tot het wel of niet verlengen van een terbeschikkingstelling”. Op dit onderzoek hoopt zij donderdag aan de Rijksuniversiteit van Groningen te promoveren.

Het onderwerp van haar promotie is actueel, omdat onlangs een oud-patiënt van de Van Mesdagkliniek in Groningen die tbs was gesteld, heeft bekend drie kinderen te hebben vermoord. De tbs van de man werd in 1987 door de Zwolse rechtbank beëindigd, tegen de wens van de Van Mesdagkliniek die hem behandelde.

Volgens promovenda Drost komt het in 16 procent van de gevallen voor dat rechters adviezen van behandelaars over het verlengen van tbs-regelingen niet opvolgen. Overigens adviseren de tbs-klinieken in 93 procent van de gevallen tot verlenging van de behandeling. Afgezet tegen het totale aantal beëindigingen is 70 procent daarvan contrair.

Drost verwacht dat de rechter in de toekomst vaker zal worden ingeschakeld wanneer de rechtspositie van ter beschikking gestelden wordt verbeterd. In verband daarmee pleit ze voor een alternatieve tbs-regeling, met een maximum termijn van zes jaar. In dat systeem blijft een periodieke rechterlijke toets voor een eventuele eerdere vrijlating gehandhaafd.

Daarmee zou volgens haar voldoende tegemoet worden gekomen aan de dubbele doelstelling van tbs: het beschermen van de maatschappij enerzijds en humane strafrechtspleging anderzijds.

Aan de Groningse universiteit hoopt donderdag ook mr. drs. M.J. Winkels op de tbs-regeling te promoveren. Volgens haar moet in een toekomstige wet over de rechtspositie van ter beschikking gestelden worden vastgelegd onder welke voorwaarden dwangmaatregelen toelaatbaar zijn. Volgens haar bestaat daaromtrent nu een leemte in de wetgeving. (ANP)