PTT wil kosten van abonnement telefoon verhogen

DEN HAAG, 9 DEC. De abonnementskosten voor een telefoonaansluiting zullen met ingang van 1 april volgend jaar met 2,20 gulden per maand stijgen naar ƒ 23,40.

Dit gebeurt, aldus een woordvoerder van de PTT, op aandrang van de EG, die vindt dat er te veel verschil is tussen de opbrengsten van het nationaal telefoonverkeer en het internationaal telefoonverkeer.

De nieuwe prijzen zijn door de PTT ter toetsing voorgelegd aan minister Maij van verkeer en waterstaat. Het is voor het eerst sinds 1977 dat de abonnementsprijs weer omhoog gaat. De impulsprijs (de telefoontik) blijft gehandhaafd op 15 cent.

PTT Telecom lijdt op de abonnementskosten “enige honderdduizenden guldens verlies per jaar”, aldus de woordvoerder. Dat wordt gecompenseerd door de winsten op de gesprekskosten. Vorig jaar boekte de PTT een winst van anderhalf miljard gulden. Daarvan kwam 1,2 milard op rekening van PTT Telecom en de helft daarvan was afkomstig van het telefoonverkeer. De winsten op internationale gesprekken liggen enige malen hoger dan die op het nationaal verkeer.

Enige maanden geleden berichtte de Financial Times dat per jaar wereldwijd zo'n 20 miljard te veel wordt betaald voor internationaal telefoneren. Die kosten komen vooral voor rekening van het bedrijfsleven. De PTT intrduceert op proef twee kortingsregelingen voor "grootverbruikers', bedrijven met een telefoonomzet boven bepaalde grenzen. Het voormalige staatsbedrijf ondervindt internationaal steeds meer concurrentie van buitenlandse telecommunicatiebedrijven en zogenoemde re-salers. De PTT zegt tot de goedkoopste aanbieders van telecommunicatiediensten binnen de EG te behoren.

De Consumentenbond is tegen de aangekondigde verhoging van het abonnementsgeld en zal er bij de minister op aandringen dat deze wordt teruggedraaid. Directeur D. Westendorp van de bond noemt het “volstrekt onaanvaarbaar” dat de PTT de tarieven verlaagt waar het concurrentie ondervindt en verhoogt waar het een monopolie heeft.