Prof.dr. Helen Fein, directeur van het Institute ...

Prof.dr. Helen Fein, directeur van het Institute for the Study of Genocide in New York, is de Pioom-prijs 1991 toegekend aan voor haar artikel “Genocide: a sociological perspective”.

De prijs wordt morgen, op de Dag van de Rechten van de Mens, aan haar uitgereikt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De Pioom-prijs bestaat uit een bescheiden geldbedrag en een oorkonde en wordt elke twee jaar uitgereikt aan de auteur van de beste studie over schendingen van de mensenrechten. De jury bestond uit: prof. dr. P.R. Baehr, dr. J.H. Burgers, prof. dr. A.F. Köbben, prof. dr. A.P. Schmid en prof. mr. dr. J. Soetenhorst-de Savornin Lohman. De Stichting Pioom houdt zich bezig met interdisciplinair onderzoek op het gebied van de schending van de mensenrechten.