PEARL HARBOR

De Amerikaanse president Bush tijdens de herdenkingsplechtigheid voor de vijftigste verjaardag van de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op Hawaii, waardoor de Verenigde Staten rechtstreeks bij de Tweede Wereldoorlog betrokken raakten.

In een emotionele rede zei Bush, die zelf als piloot deelnam aan de strijd tegen Japan en het er eenmaal ternauwernood levend van afbracht na boven de oceaan te zijn neergeschoten: “Laat mij u zeggen wat ik voel. Ik voel in mijn hart geen rancune jegens Duitsland of Japan, helemaal niet. En ik hoop dat u, ondanks de verliezen, dat ook niet koestert. Dit is geen tijd voor wederzijdse beschuldigingen. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Dat is geschiedenis. Wij wonnen. Wij versloegen het totalitarisme, en toen dat was gedaan hielpen we onze vijanden een democratie in het leven te roepen”. De herdenkingsplechtigheid werd onder anderen bijgewoond door 5.000 oorlogsveteranen, die destijds de aanval op Pearl Harbor hadden meegemaakt. Zeker 2.403 van hun strijdmakkers verloren daarbij het leven. De klok van het getroffen slagschip Indianapolis, die later werd overgebracht naar de stad Indianapolis, luidde 2403 keer, voor elke dode een keer. Niet alleen op Hawaii maar ook op tal van andere plaatsen in de Verenigde Staten werd het begin van de Amerikaanse deelname aan de oorlog herdacht. (Foto Reuter)